تبلیغات
روزای به یاد موندنی - احسان

به نام خدا

روزای به یاد موندنی

¯ احسان

دوشنبه 10 مرداد 1384

وقتی كه دم در واستاده ولی هنوز نمیخواد كه دل بكنه...
وقتی كه دم در واستاده ولی هیچ حرفی نمیشنوه كه نره...
وقتی كه دم در واستاده ولی هیچ دلیلی پیدا نمیكنه كه بمونه...
وقتی كه دم در واستاده ولی نمیخواد كه بره...
گاهی كه دیگه هیچی پیدا نشه،
وقتی كه پاها از دم در واستادن فقط دیگه خسته شده

نوشته شده در دوشنبه 10 مرداد 1384 و ساعت 04:08 ق.ظ توسط : هیلدا
ویرایش شده در - و ساعت -